Geeks With Blogs
FOXJAZZ developing with .net

 

So this week in programming I used aspose to reproduce the functionality of v-lookup so it’s easy.

2 sheets are loaded, all the user has to do is select the matching column for each sheet and hit Merge.

Then the user can save the resulting sheet.

 

That’s so our users can do the work very easily without having to learn v-lookup in excel.

Posted on Monday, August 13, 2012 4:37 PM | Back to top


Comments on this post: v-lookup for the easy.

# re: v-lookup for the easy.
Requesting Gravatar...
I also tried the application and it really worked well. - Bath Planet
Left by Wahlberg on Dec 02, 2016 1:35 AM

# v-lookup for the easy
Requesting Gravatar...
Sở hữu căn hộ Vinhomes Gallery Giảng Võ bạn sẽ được hòa mình vào không gian thiên nhiên xanh, trong lành đồng thời có được những trải nghiệm thú vị về các tiện ích tuyệt vời tại đây. Đây là dự án mang lại những giá trị sống vượt trội với những căn hộ hạng sang với phong cách thiết kế sinh thái, gần gũi với thiên nhiên. Xem thêm chi tiết tại https://vinhomesgallerygiangvo.tumblr.com/
Left by Vinhomes Giảng Võ on Jun 14, 2017 9:41 PM

Your comment:
 (will show your gravatar)


Copyright © foxjazz | Powered by: GeeksWithBlogs.net